Blindebukk

På fredag kl. 19.30 hoppas jag så många som möjligt rattar in radion till NRK P2. I programmet Blindebukk är vi tre deltagare som lyssnar till fyra olika inspelningar av ett och samma verk. Utan att vi vet vilka som spelar skall vi kora en vinnare. Tycker programkonceptet är lysnade, och just detta programmet är […]

Blindebukk Read More »